Hizmetlerimiz

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

 

Hükümler ülkemizde, temel olarak Türk Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

 

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

 

KLC Hukuk Bürosu, genel hatlarıyla şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yanı sıra, ortakların ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı ceza avukatı olarak hizmet vermektedir. Ekibimizin vermiş olduğu hukuki hizmetler şu şekilde özetlenebilir:

 

– Müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
– Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma
– Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
– Ortakların kişisel alacaklarının takibi
– Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
– Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini
– Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
– Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
– Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili
– Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı
– Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi
– Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi
– Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri
– Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.