Hizmetlerimiz

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Sağlık hukuku hasta ve sağlık personelleri arasındaki ilişkiyi, yapılan müdahaleleri ve bunlardan doğan hekimin hukuki ve cezai sorumlukları, öte yandan özel hastanelerin sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk dalı olarak varlığını sürdürür. Sağlık hukuku alanındaki destek verdiğimiz konuları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 

– Hatalı tıbbi müdahale ve tedavilerden doğan (Malpraktis) tazminat davaları
– Sağlık kuruluşlarına hukuki danışmanlık
– Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
– Hasta ve Hekimin Hakları
– Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

 

Bunların yanı sıra, sağlık sektöründe ilaçlara ilişkin alım-satım sözleşmeleri, ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması, klinik araştırmalara ilişkin sözleşmeler, ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi, ilaç dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması ve sair konularda sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve bu kapsamlarda gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması alanlarında da müvekkillerimize danışmanlık verilmektedir.

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.