Hizmetlerimiz

Birleşme ve Devralma

Birleşme ve Devralma

Birleşmeler ve Devralmalar alanında avukatlık ve danışmanlık desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

KLC Hukuk Bürosu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlerin dahil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Birleşme ve Devralmalar ile ilgili verdiği hukuki hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 

– Hukuki durum ve risk tespiti (legal due diligence),
– Birleşme Sözleşmeleri, Ortak Girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri, Konsorsiyum Sözleşmeleri, Hisse Devir Sözleşmeleri, Hisse Rehin Sözleşmeleri, Oy Anlaşmaları, Hakimiyet Sözleşmeleri ve Hissedarlık Sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi, kapanış işlemleri, sektör bazında değişkenlik gösteren izin ve ruhsatların alınması ve bunlara ilişkin gerekli takip prosedürlerinin yerine getirilmesi,
– Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon
– Şirket uygulamalarının yerel mevzuata ve global şirket uygulamalarına uyumunun sağlanması ve şirket içi kurumsal yönetim kurallarının ve şirket tüzüklerinin oluşturulması.

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.