Hizmetlerimiz

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İdareler; anayasa, kanunlar ve diğer alt mevzuatlardan almış olduğu görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde idari işlem ve eylemler ortaya koymaktadır. İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemlere idari işlem adı verilmektedir. İdarenin kendiliğinden ortaya koyduğu sonuç doğuran eylemlerine de idari eylem adı verilmektedir. İdarelerin kuruluşunu, işleyişini, işlem ve eylemlerini, bu işlem ve eylemlere karşı gidilebilecek yargı kolunu konu edinen hukuk dalına idare hukuku adı verilmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 125. Maddesinin “İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır.” amir hükmü çerçevesinde idarelerin gerçekleştirmiş olduğu işlem ve eylemlere karşı idari yargı da ve istisnai olarak adli yargıda dava yoluna gitmek mümkündür.

 

KLC Hukuk Bürosu, müvekkillerine idare hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.