Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

KLC Hukuk Bürosu, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamakta, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

– Şikâyet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması.
– Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması.
– Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması.
– Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması.
– Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması.
– Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması.
– Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.
– Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.
– Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması.
– Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması.
– Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması.
– Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması.
– Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması.
– Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması.
– İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması.
– İnfaz hesaplama yapılması.

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.