Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işveren ve işçi arasında sözleşme ilişkisine bağlı olarak kurulan hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere 3 temel başlıkta incelenir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun amacı, işçinin ve işverenin haklarını korumak ve sosyal güvenliği sağlamaktır.

 

KLC Hukuk Bürosu, müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.  Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

– İş akdinin feshi davaları
– İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
– İşe iade davaları
– Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
– Sigortalılığın tespiti davaları
– Sosyal sigorta davaları
– İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
– İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
– İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
– İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
– İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
– İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının     denetlenmesi ve gözetim altında tutulması
– İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek – kanuna uygun hale getirilmesi
– İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
– TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi.

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.